اطلاع‌نگاشت | ۶ ماموریت فرمانده

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار بسیجیان در تاریخ ۹۸/۹/۶ توصیه های مهمی را به آحاد بسیجی بیان کردند

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار بسیجیان در تاریخ ۹۸/۹/۶ توصیه های مهمی را به آحاد بسیجی بیان کردند که پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در این اطلاع نگاشت، این موارد را مرور می‌کند.