بازديد سید علی آقازاده از روند اجراي طرح اعمال محدوديت هاي ترافيكي

بازدید استاندار مرکزی، از روند اجرای طرح اعمال محدودیت های ترافیکی و عبور مرور خودروهای غیر بومی و استقرار ایستگاه های غربالگری و تب سنجی در مبادی ورودی شهرستان های خمین و دلیجان در راستای کنترل شیوع ویروس کرونا

سید علی آقازاده استاندار مرکزی، از روند اجرای طرح اعمال محدودیت های ترافیکی و عبور مرور خودروهای غیر بومی و استقرار ایستگاه های غربالگری و تب سنجی در مبادی ورودی شهرستان های خمین و دلیجان در راستای کنترل شیوع ویروس کرونا بازدید کرد.