سفراستاندار مرکزی به روستای قلعه نو اراک به روایت تصویر

سید«علی آقازاده» استاندار مرکزی در روز پنج شنبه هشتم خرداد 1399 وارد روستای قلعه نو شد و مورد استقبال گرم بزرگان روستا،اعضاء شورای اسلامی ،دهیار،اعضاء هیات اُمناء حسینیه شهید حاج ابراهیم قلعه نوئی،امام جماعت مساجد روستا قرار گرفت و با همراهی مهندس فتاح بخشدار محترم بخش معصومیه و حجت اسلام احمد رضائیان مدیرکل اسبق سازمان تبلیغات اسلامی استان و تنی چندازمسئولان از نزدیک از پل زیرگذرروستای قلعه نو بازدید کرد.