بسمه تعالی

قُل یا اهل الکِتاب تَعالوا الی کَلمه سُواء بَینَنا وَ بَینَکُم اِلا نَعبُد اِلا الله وَ لا نُشرک به شیئا و لا یَتّخِذُ بَعضنا بَعضا اَربابا مِن دون الله …

ای اهل کتاب بیایید بر سر سخنی میان ما و شما یکسان است، بایستیم که جز خدا را نپرستیم و چیزی را شریک او نگردانیم و بعضی از ما بعضی دیگر را به جای خدا به خدایی نگیرد… سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 64

 

یکی از عجایب و مظاهر زیبای قدرت خداوندی ،خلقت انسانی است که خداوند آنرا گُل سر سبد اشرف مخلوقات نام نهاده و مقام و جایگاه خلیفه اللهی را برای او برگزیده و با آفرینش انسان به خود تبریک گفته است.انسانهایی که حتی دوقلوهای همسانشان نیز با هم تفاوتهای زیادی دارند . ظاهرهای متفاوت،غرایز و امیال و اخلاق مختلف،زبانهای متفاوت و … لیک براساس آموزه های قرآنی می توان افراد گوناگون از نظر نژاد،خون،رنگ و جنس و مانند آنها را گرد هم آورده و یک امت واحــده را تشکیل داد. داشتن امـّـت یک دست ویک هدف خود برکات بی شماری برای کشور در پی خواهد داشت . ملت بزرگ ایران نیز در سایه هدایت های برخواسته از آموزه های قرآنی رهبــر معظم انقلاب قله های بزرگی را در عرصه های مختلف از جمله فرهنگی،سیاسی،اقتصادی و بین المللی فتح نموده است و شتاب برای فتح قله های برتردارد.لیکن همواره دستان پلیدی در کار است تا با حربه های شیطانی شکاف و تفرقه در جامعه ایجاد نموده ، شیرینی و حلاوت احتزاز پرچم پیروزی برقله های شکوهمند برادری و برابری را به کام ملت ایران تلخ نمایند و با نواختن ساز ناهمگون اختلافات،تابوت شوم و سیاه تفرقه و جدایی را بر سر مردم این دیار به حرکت در آورند و از آب گل آلود دوگانگی،ماهی سعادت را به صید خود درآورند واز آنجمله نیرنگ ها می توان نــوع برخوردهای غیر اصولی در طول سالهای 93 و بخش عمده ای از سال 92 از سوی برخی مسئولین و مردم ناآگاهانه موجب شکاف میان ملت و دولت شد و وجود برخی انتقاداتی با ادبیات تحقیر آمیز که شایسته و زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نبود را، نام برد،ولی فقیه موضوع را با نامگذاری سال 94 ،که بر اساس شرایط و مقتضیات زمان بود، هوشمندانه آسیب شناسی نموده چرا که همواره عناوینی که از سوی رهبری برای نامگذاری سال ها انتخاب و به عنوان شعار سال در جامعه مطرح می شود از یک پشتوانه علمی برخوردار است.

رهبر عزیز شعار ابتدای سال را به نام «دولت و ملت؛همدلی و هم زبانی» نامگذاری کردند و بیان فرموندند که دولت باید از ظرفیتهای ملت استفاده کند و به ملت نیز یاد آوری کردند که وحـدت،همــدلی و یکدلی می تواند رمز موفقیت و رسیدن به اهداف نظام جمهوری اسلامی باشد و باید دولت و ملت به سمت همدلی و هم زبانی بروند. گرچه، اگر فرض را بر این بگیریم که در سالهای 93 و 92 دستان پلید موجب نشد تا برخورد نامناسبی از سوی مسئولین صورت گیرد؛ چه کسی هست که انکار کند برای پیشرفت یک کشور همدلی و هم زبانی میان مردم و مقامات کشور، نیاز نیست؟همدلی و همزبانی میان گردانندگان نظام و مردم نیاز به استدلال و برهان ندارد زیرا طبق یک قاعده عقلی چنین موضوعی بسیار هم لازم است. اما چگونه این امر محقق می شود؟ داشتن امتی همدل و همزبان ، وابسته به عوامل زیادی بوده که با توجه به پیش رو بودن انتخابات مجلس لازم دانسته برخی از آنان را در ذیل بیان نمایم: قرآن کریم به عنوان کاتالوگ ،بهتر ین راهنما و نقشه زندگی، برای رسیدن به همدلی میان مومنان بارها بیان کرده که پیوند برادری که بر اساس معنویت و عقیـده شکل می گیرد بسیارقوی تر و ریشه دارتر از برادری خونی و نسبی است.امت اسلام که از نژادها،قبایل و اقوام و گروه های انسانی در عرض و طول جغرافیایی زمین شکل گرفته، خود گواهی روشن تر بر این مدعاست که عقیده مهمترین امری است که افراد گوناگون از نظر نژاد،خون،رنگ و جنس و … را گرد هم آورده و یک امـت را تشکیل می دهد.انس و الفتی که از راه عقیده میان افراد انسانی پدید می آید را نمی توان با هیچ امر دیگری ایجاد کرد.

خداوند در این خصوص می فرماید: و اَلّف بَین قُلوبِهم لو اَنفَقتُ ما فی الارض جَمیعا ما اُلفَت بَینَ قُلوبِهم وَ لکن الله اَلّف بَینَهم اِنّه عَزیزُالحَکیم و میان دلهایشان الفت انداخت که اگر آنچه در روی زمین است هــمه را خــــرج می کردی نمی توانستی میان دلهایشان الفت برقرار کنی، ولی خدابود که میان آنان الفت انداخت چرا که او توانای حکیم است. سوره مبارکه انفال آیه شریفه 63 بی تردید می توان گفت گام دوم ایجاد همدلی داشتن هدف مشترک یا بعبارتی اشتراک در هدف است. آری همانگونه که داشتن عقیده واحد موجـب می شود تا انسان ها با همه اختلافات ظاهری ،غریزی،طبیعی و مانند آنها گرد هم آیند نظیر اجتماع با شکوه حج،داشتن هدف مشترک نیزعامل مهمی در همدلی افراد است.

این که همه یک هدف و مقصد را بپذیرند و به سمت آن حرکت کنند موجب می شود همدلی و پیوندی مستحکم و استوار میان افراد گوناگون از همه جناح ها پدید آید. هدف مشترک میان نامزدهای انتخابی سبب می شود تا اختلافات کنار نهاده شود و به جای آن صلح و صفا و صمیمیت میان افرادِ هم هدف پدید آید. داشتن نیّت خیر و عمل خیر نیز دو عاملی هستن که موجب می شود دل های آنان با هم پیوند بخورد بدگمانی جدا از آنکه گناه شمرده می شود، عامل تشدید اختلافات شده و دلها را از یکدیگر دور می کنند بی مناسبت نمی دانم که در اینجا به گفته روانشناسی اشاره نمایم که می گوید علت فریاد و بلند صحبت کردن دو نفر عصبانی با وجود آنکه نزدیک و در کنار هم هستن، این است که گرچه از نظر بُعد مسافتی نزدیک هستن، ولی دلهایشان از هم دور است. چو با منی ، در یمنی، پیش منی چو بی منی ،پیش منی ،در یمنی مولانا جـلال الدین رومی همزبانی ظاهری را ارزش اساسی نمی داند و اساس و پایه را بر همـــدلی می گذارد و می سراید که چون سلیمان را سراپرده زدند جمله مرغانش به خدمت آمدند هم زبان ومحرم خود یافتنند پیش او یک یک به جان بشتافتند جمله مرغان ترک کرده چیک چیک باسلیمان گشته افصح من اخیک ای بسا هندو و ترک همزبان ای بسا دو ترک چون بیگانگان پس زبان محرمی خود دیگر است همدلی از همزبانی بهتر است. تعبیر رایجی در میان عامه مردم است که می گویند همدلی از هم زبانی بهتر است ولی واقعیت این است که همزبانی زمانی به درد می خورد که ریشه در همدلی داشته باشد. انسانهای همدل،همزبان هم می شوند. بنابراین اصل و مطلوب واقعی این است که همدلی باشد و همزبانی ناشی از همدلی هم باشد. اما هنگامی که جمعی همدل و همزبان همراه هم باشند هر گونه اختلاف و جنگ و جدل از میان آنان برخاسته و صلح و صفا در بینشان حکم فرما می گردد.و بدین سان امید دشمنان به نومیدی و یأس بدل می شود.زیرا دیگر دشمن راهی برای نفوذ ورخنه نمی یابد تا پیوندها را بشکند و گسست میان انسانها پدید آورد. قرآن کریم در یک کلام محکم بودن در برابر دشمنان را پیش شرطی برای ایجاد همدلی و مودت میان مومنان مطرح می کند که فوق العاده دقیق می باشد آنجایی که از ویـژگی های همراهان پیامبــــر اکرم «ص» سخن می آورد: «محمد رسول خداست و کسانی که همراه او هستند(یعنی نه جلو و نه عقب تر از پیغمبر هستند) نسبت به دشمنان محکم و با عزّت بـــرخورد می کنند و ضعف نشان نمی دهند. » و به تعبیر اما م خمینی «یدواحده علی من سواه » یعنی دربرابر بیگانگان زبان واحدی دارند حال که ما در دهه پیشرفت و عدالت به سر می بریم همدلی ملت و دولت ما را به اهداف بزرگ و نیز عدالت و پیشرفت مطلوب خواهد رساند و این پیشرفت شامل همه ابعاد است حال آنکه هدف غربی ها کُند کردن حرکت رو به جلوی ملت ایران در ابعاد مختلف است. بی شک یکی از مصادیق شعار سال همدلی و همزبانی دولت با ملت در حفظ دستاوردهای هسته ای است . نمایندگان انتخابی باید مثل قاطبه مردم از این دستاوردهای هسته ای و همه دستاوردهای انقلاب پاسداری کند و برخورداری از توانمندی های هسته ای را درحد صنعتی که موجب ایجاد اشتغال،ارز آوری و ارتقای فنآوری و دانش می شود ،حفظ کند و خودرا خدوم ملت بدانند و گرفتاریهای مردم را بمثابه مشکلات خود بدانند یک واقعیت تلخ جامعه کنونی ما این است که برخی از نمایندگان پس از برگزیده شدن روابط مطلوبی با مردم نداشته اند. مردم با اینها کاردارند لیک باید پشت در دفاتر آنان بماند و سرانجام عطایش را به لقایش ببخشند.!!نامزد انتخاباتی وقتی از مردم رای گرفت نماینده مجلس شد نباید از مردم فاصله بگیرد. ما اگر بخواهیم ارتباط خوبی با مردم داشته باشیم باید به سال 58 یا دوران دفاع مقدس برگردیم که همه یک شکل و یک دست بودند به طوری که حتی سرباز ،امیر و سردار در جبهه ،غذای یکسان داشتند. نمایندگان باید اول از خودشان شروع کنند که این اعتماد از دست رفته باز گردد. ما مردم بسیار خوبی داریم با این همه مشکلات پای اسلام،نظام و دین ایستاده اند. و این عشق و علاقه را می توان به خوبی از حضور میلیونی همساله آنان در راهپیمایی های 22 بهمن،روز قدس و حرکت تاریخی ملت در اربعین حسینی فهمید.مشکلات چنین مردم وفاداری ، با سمینار و همایش حل نمی شود. برگزیده مردم باید مرد عمل باشند. چند دعوی کنی،بکار گرای هیچگه نیست گفته چون کردار(پروین اعتصامی) دوصد گفته چون نیم کردار نیست به عمل کار باید به سخندانی نیست (سعدی) یک نماینده باید ساده زندگی کند، نمی شود از جیب مردم غذای خوب سر سفره داشته باشد ولی برای بهتر شدن معیشت مردم کاری نکند.برای روان شدن ارتباط میان مسئولین و مردم باید به مردم احترام گذاشت و نباید بگوییم مردم نمی فهمند. برای فهمیدن حتما که نباید افراد صاحب منصب و مقام یا پول باشند همه افراد و مشاغل دارای عقل ،شعور و فهم هستند . اگر به افراد احترام گذاشتیم انگیزه بیشتری ایجاد خواهد شد و این انگیزه به هر حال می تواند کار مضاعف ایجاد کند،می تواند شرکت مردم را در انتخابات پرشور نموده ، تولید را بهینه کند چرا که با این فضا از جان و دل افراد،کار خواهند کرد. اگر سیستم اداری در خدمت مردم باشد بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. نباید جوری باشد که تنها با پارتی و رشوه کارها حل شود. نمی گویم که همه این طور هستند اما اگر مقام معظم رهبری فرمودند مردم کارفرما هستند یعنی آن که مردم انبوهی از تخصصها و توانایی ها هستند. وقتی پایه امور بر صداقت ،راستی و احترام به مردم باشد خروجی حتما همدلی را بهمراه خواهد آورد. این را باید بخوبی بدانیم که هرنماینده ای که سرکار باشد یک تعدادی به او رای داده اند و یک تعدادی هم به وی رای نداده اند؛این موضوع که افراد خودشان را از دولت جدا بدانند و دولت هم تنها به آنهایی که رای داده اند احساس تعلق کند و به دیگر افراد بی توجه باشد؛ در قاموس نظام اسلامی و حکومت اسلامی جایی ندارد.به نظر من نامگذاری امسال بدان جهت است که یک فرهنگ سازی در کشور صورت گیرد که بعد از انتخابات دیگر ملت و دولت یک دست شوند و دولت همه را به عنوان شهروند درجه یک حساب کند واز طرفی افرادی که به کاندیدای انتـــخابی رای نداده اند، نباید احساس کنند که باید با او در رقابت باشند و از همان ابتدا که دولت شکل می گیرد زبان نقد،تخریب یا نا مهربانی نسبت به دولت داشته باشند و در چارچوب نقد دولت، دولت را از چشم دیگران بیاندازند.رهبر انقلاب در زمینه همدلی و هم زبانی بر نگاه متقابل تأکید دارند. ایشان از مردم و جریانهای سیاسی خواستند که به مسئولان و دولت اعتماد کنند و این نگاه متقابل و متعامل رمز پیروزی است. یقینا اگر این نگاه با توجه به تأکیدات رهبری دنبال شود توطئه دشمنان را خنثی خواهد کرد. جان کلام آنکه در این برهه حساس زمانی که ملت ایران ،با توجه به رهنمودهای رهبری توانسته نقش محوری را در تحولات منطقه ای حفظ کند و گامهای موثری به سمت اقتصاد مقاومتی بردارد و بحمداله اقتدار و عزّت خود را پای میز مذاکرات حفظ نماید و ملت و دولت ایران علی رغم خواست آمریکایی ها به دنبال این هستند که کشورهای منطقه در امنیت کامل باشند؛ بحث روز ،مسئله انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری است که قطعاً دشمنان نظام چشم طمع به آن دوخته اند.لذاشرایط بیش از گذشته ایجاب می کند که اختلافات سلیقه ای ،حزبی و جناحی کنار گذاشته شود و بیش از پیش میان مردم و نامزدهای انتخاباتی همدلی و هم زبانی وجود داشته باشد تا بتوانیم یک انتخابات و یک اتحاد مثال زدنی ،سالم و آرام در ایران به نمایش گذاشته شود، لیکن این را باید بدانیم که همدلی و همزبانی دولت و ملت به معنی تبعبت ملت از دولت نیست تا هر چه دولت گفت ملت همان را دنبال کند، رهبر معظم انقلاب داور میان دولت و ملت هستند در واقع جایی که مقام معظم رهبری خطی را در دفاع از دولت می دهند باید ملت خودشان را هم زبان دولت کنند و آن جایی که مقام معظم رهبری به عنــوان ولی فقیه و رهبر جامعه خواستِ مردم را بیان می کنند در اینجا دولت باید خودش را با ملت هم زبان کند. شاخص همدلی و هم زبانی بین دولت و ملت بیانات حکیمانه رهبر معظم انقلاب و مراجع تقلید است. و چه زیبا سروده است حافظ که : قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن ظلمات است بترس از خطر گمراهی بدان امید که در سایه همدلی و همزبانی مسئولین و مردم ،زمینه ساز ظهور آن حاضر غایب از نظر مهدی موعود«عج» باشیم.

و من الله التوفیق