دیدار مشاوره روحانیون و امور دینی با مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی

مشاوره روحانیون و امور دینی با مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی دیدار کرد.

حجت الاسلام احمد رضائیان مشاوره روحانیون و امور دینی در این دیدار ضمن تقدیر و تشکر از خدمات حجت الاسلام حسینی مدیر کل اوقاف و امور خیریه به روحانیت و ائمه جماعات و پیگیری برای احیاء موقوفات و کارکنان گفت:روحانیون و ائمه جماعات وظیفه دارند مردم را بیشتر با موقافات و مسائل فقهی آن آشنا کنند .

وی افزود:روحانیون می توانند با ارائه مسائل شرعی و گفتن احکام موقوفات مردم را با چگونگی وقف نمودن اموال خود آشنا کنند و چگونه واقف بودن را در بین مردم نهادینه کنند.