دیدارمدیر مسئول مشاور روحانیون و امور دینی استان مرکزی با مدیریت حوزه های علمیه استان

حجت الاسلام احمد رضائیان مدیر مسئول مشاور روحانیون و امور دینی استان مرکزی به همراه تعدادی از ائمه جماعات مساجد کلانشهر اراک با آیت الله کاظم سپاسی آشتیانی مدیر حوزه های علمیه استان مرکزی دیدار کرد.

حجت الاسلام احمد رضائیان مدیر مسئول مشاور روحانیون و امور دینی استان مرکزی در این دیدارضمن تبریک مسئولیت جدید به آیت الله کاظم سپاسی آشتیانی و تقدیر از ایشان برای پذیرفتن این مسئولیت با اشاره به مشکلات ائمه جماعات مساجد و همچنین معمرین گفت:یکی از مشکلات مشکل اعزام و ناهماهنگی در آن برای مساجد شهری و روستائی است که مشکلاتی را برای طلاب و ائمه جماعات مساجد به وجود آورده است.

وی افزود:باید از طلاب جوان و نخبه در کنار اساتید که مسائل روز و گرفتاریهای حوزه های علمیه را می دانند استفاده بهینه شود.

حجت الاسلام رضائیان اظهارکرد:باید به وضعیت شهریه طلاب رسیدگی شود که بعضی از شهریه ها بدون حساب قطع شده و در پرداخت آن هم سلیقه ای عمل می شود

مدیر مسئول مشاور روحانیون و امور دینی استان مرکزی تصریح کرد:استفاده نکردن از معمرین در جلسات و عدم دعوت از آنها و تبعیض در سرکشیها و رسیدگی نکردن به آنها از دیگر مشکلات محسوب می شود.

حجت الاسلام رضائیان در پایان سخنان خود ضمن توضیحات لازم در مورد مطالب فوق از آیت الله کاظم سپاسی آشتیانی تقاضای پیگیری و رسیدگی به حوزه های استان خواستار شدند .

در ادامه حاضرین در این دیدار مطالب خود را بیان داشتند.