حجت‌الاسلام احمد رضاییان مشاور امور روحانیون و امور دینی استان مرکزی در دیدار با معاونین و کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: کار برای رضای خدا برکت می آورد.

حجت‌الاسلام احمد رضاییان افزود: سازمان تبلیغات یک دستگاه فرهنگی است که مستقیما زیز نظر مقام معظم رهبری است لذا از لحاظ جایگاه اجتماعی در جامعه بسیار ارزشمند است.

مشاور روحانیون وامور دینی ضمن تشکر وقدردانی از زحمات مدیرکل تبلیغات اسلامی و کارکنان این اداره کل اظهار کرد: سازمان تبلیغات ظرفیت های بسیاری از جمله روحانیون مستقر در مناطق شهری و روستایی، مداحان،هیئات مذهبی که می توان از ظرفیت علمی و مشاوره ای این بزرگواران در راستای کاهش آسیب های اجتماعی و همچنین برنامه ریزی های فرهنگی در سطح استان را رقم زد.

وی بیان داشت: دشمنان نظام برای تمام سنین از جمله کودکان و نو نهالان برنامه ریزی کرده که باید در مقابل این تهاجم فرهنگی،کارشناسان مذهبی وفرهنگی هوشیارانه عمل کنند.

مشاور روحانیون وامور دینی استان مرکزی ار تقاء سواد رسانه را برای نسل امروز بسیار مهم دانست وخاطرنشان کرد: روحانیون و طلاب وکارشناسان مذهبی برای فضای مجازی برنامه ریزی جامع داشته باشند تا مراجعه کنندگان این حوزه با خواندن مطالب علمی از فضا لذت ببرند.