سید علی آقازاده:
مناسب سازی محیطی از مصادیق حقوق شهروندی سالمندان است

استاندار مرکزی گفت: مناسب سازی و بهبود محیط شهری برای افزایش رفاه سالمندان و توانجویان در جامعه یکی از مولفه های حقوق شهروندی است.

سید« علی آقازاده » استاندار مرکزی در نشست صمیمی با سالمندان استان مرکزی افزود: مناسب سازی و بهبود محیط شهری یکی از دغدغه های سالمندان برای حضور و بهره مندی از امکانات جامعه است.

وی اظهارکرد: با مناسب سازی فضای محیطی شهرها زمینه حضور سالمندان جامعه فراهم و این اقشار می توانند بدون دغدغه به فعالیت های روز مره خود بپردازند.

استاندار مرکزی بیان کرد: تا کنون طرح های بسیاری برای بهبود فضای محیطی شهرها و رفع مشکلات سالمندان توسط مسئولان ارائه و کمتر به مرحله عمل رسیده که نیاز است برای رفاه و تحقق حقوق شهروندی این اقشار بهبود فضاهای شهری در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

آقازاده در پایان با یادآوری وجود برخی مشکلات اقتصادی در کشور خاطرنشان کرد: بیشتر فشارهای اقتصادی که به دلیل توطئه های دشمنان در کشور ایجاد شده است و امید است با تدبیر مسئولان زمینه رفع این مشکلات فراهم شود.

مدیر کل بهزیستی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: 16 درصد جمعیت جهان، 9 و سه دهم درصد از جمعیت کشور و 10 و 82 صدم جمعیت این استان را سالمندان تشکیل می دهند.

«زهرا امینی » افزود: بر اساس آمار سرشماری سال 95 جمعیت استان مرکزی یک میلیون و 429 هزار و 475 نفر است که 155 هزار و 695 نفر آنان را جمعیت سالمندان تشکیل می دهند.

وی اظهارکرد: تفرش و آشتیان با جمعیت سالمندی 19 و 78 صدم درصد پیرترین و ساوه با جمعیت سالمندی هفت و 73 صدم درصد جوانترین شهرستان های استان مرکزی است.

مدیر کل بهزیستی استان مرکزی بیان کرد: چهار هزار و 500 نفر از جمعیت سالمندان استان مرکزی تحت پوشش اداره کل بهزیستی استان است و از خدمات مستقیم و غیر مستقیم این اداره کل بهره مند می شوند.

امینی بیان کرد: هفت مرکز شبانه روزی، 2 مرکز روزانه و سه مرکز مراقبتی در استان مرکزی مشغول به فعالیت هستتند و 600 نفر از سالمندان این استان از خدمات این مراکز بهره مند می شوند.

وی توسعه فعالیت های مراقبت از سالمندان در منزل را یکی از برنامه های اداره کل بهزیستی استان مرکزی عنوان کرد و گفت: در این طرح سالمندان می توانند در کنار خانواده از مراقبت های ویژه دوره سالمندی و طب سالمندی بهره مند شوند.

مدیر کل بهزیستی استان مرکزی در پایان خاطر نشان کرد: ایجاد دهکده سلامت برای تسهیل در حضور سالمندان در جامعه، ایجاد آموزشکده زندگی سالم در دوران سالمندی، ایجاد کتابخانه و پارک سالمندان از دیگر برنامه های این اداره کل برای افزایش ارائه خدمات بیشتر است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی نیز در این نشست گفت: 10 درصد جمعیت این استان را سالمندان تشکیل می دهند.

« قنبر موسی نژاد » افزود: 26 هزار نفر معادل 20 درصد از بازنشستگان استان مرکزی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) این استان قرار دارند.

وی معیشت را یکی از دغدغه های قشر سالمند استان مرکزی عنوان کرد و ادامه داد: 375 میلیارد ریال مستمری به 26 هزار سالمند استان مرکزی پرداخت می شود که سهم هریک از این افراد رقم بسیار ناچیزی بوده و نیاز است مسئولان برای رفع مشکلات این قشر از جامعه نگاه ویژه داشته باشند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی عنوان کرد: یک هزار و 100 بیمار زمین گیر و نیازمند خدمات ویژه در این استان وجود دارد که بیشتر این افراد را سالمندان تشکیل می دهند.

موسی نژاد بیان کرد: 43 نفر از سالمندان استان مرکزی نیازمند مراقبت پرستاری دارند که خدمات پرستاری این افراد توسط اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان ارائه می شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: 15 نقطه در استان مرکزی مشخص شده است و خدمات مورد نیاز بازنشستگان توسط این اداره کل به آنان ارائه می شود.

در پایان این نشست از برخی سالمندان استان مرکزی با حضور استاندار، رئیس کل دادگستری و برخی مدیران استانی استان مرکزی تقدیر و از دانشنامه آموزش سلامت سالمندان رونمایی شد.

بر اساس آمار سرشماری سال 95 جمعیت استان مرکزی یک میلیون و 429 هزار و 475 نفر است که 155 هزار و 695 نفر آنان را جمعیت سالمندان تشکیل می دهند.