سید علی آقازاده:
برخی معادن استان مرکزی سبب خسارت به محیط زیست، منابع طبیعی، جاده و راه‌ها، کشاورزان و مردم شده‌اند

استاندار مرکزی با بیان اینکه برخی معادن استان مرکزی سبب خسارت به محیط زیست، منابع طبیعی، جاده و راه‌ها، کشاورزان و مردم شده‌اند گفت: معادن فاقد منفعت برای استان مرکزی شناسایی و تعطیل شوند.

سیدعلی آقازاده استاندار مرکزی در جلسه شورای معادن استان مرکزی با اشاره به ضرورت رسیدگی به معادن به ویژه معادن آلاینده افزود: باید معادنی که سبب آلایندگی و ایجاد خسارت می‌شوند هرچه زودتر شناسایی شود و از آنان یک درصد را براساس قانون هرچه زودتر دریافت کرد.

وی اظهارکرد: باید از این درصد برای برطرف کردن مشکلاتی و خساراتی که این معادن به منطقه‌ای که در آن قرار دارند وارد می‌کنند، هزینه کرد، هرچند که معادن در این زمینه جلوتر از ما بوده و این یک درصد را در فروش خود جبران می‌کنند.

استاندار مرکزی تصریح کرد: یکی از معادنکه سبب وارد شدن خسارت بسیار زیادی به جاده این منطقه شده است و تلاشی در آسفالت کردن آن نمی‌کند، البته تنها این معدن مقصر نیست، ماهم به اندازه خود مقصر هستین زیرا نباید منتظر قانون می‌ماندیم.

آقازاده ادامه داد: حامی کسب‌وکار در حوزه معدن هستیم و به هیچ عنوان نمی‌گذاریم امنیت شغلی معدن‌کاران و معادن به خطر بیافتند و همواره با نظرات کارشناسانه به دنبال امنیت شغلی آنان هستیم.

وی اضافه کرد: معادنی هستند که سبب ایجاد خسارت به محیط زیست، منابع طبیعی، جاده و راه‌ها، کشاورزان و مردم آن مناطق می‌شوند، لازم است در اولین فرصت( شنبه) به آنان رسیدگی و نسبت به وصول یک درصد از آنان اقدام شود.

استاندار مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: برخی معادن وجود دارند که نه‌ تنها سودی برای استان ندارند بلکه سبب ضرر و آسیب می‌شوند، لازم است در زمینه فعالیت این گونه معادن تمهیدات ویژه اتخاذ شود، و با آنان قاطعانه برخورد شود.