دیدار مدیر حوزه های علمیه استان مرکزی با مشاوره روحانیون و امور دینی

مدیر حوزه های علمیه استان مرکزی با مشاوره روحانیون و امور دینی دیدار و گفتگو کرد.

آیت الله کاظم سپاسی آشتیانی مدیر حوزه های علمیه استان مرکزی دردیدار با حجت الاسلام احمد رضائیان مشاوره روحانیون و امور دینی که در دفتر مشاوره انجام شد ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و فعالیت های بسیار خوب انجام گرفته توسط حجت الاسلام رضائیان در طول مدیریت در این استان گزارشی را از اقدامات انجام شده در حوزه های علمیه استان ارائه کرد.

حجت الاسلام احمد رضائیان مشاوره روحانیون و امور دینی در این دیدار ضمن تقدیر و تشکر از تلاش های ارزنده آیت الله کاظم سپاسی آشتیانی مدیر حوزه های علمیه استان مرکزی در مدت مسئولیت ایشان از نظارت و مدیریت خوب ایشان بر حوزه های علمیه استان قدردانی کرد.