جايگاه‌، اهمیت و ضرورت شورای عالی انقلاب فرهنگی
تدبير و تأكيد رهبر كبير انقلاب و مقام معظم رهبري بر استمرار وجود نهادي كه به‌طور دائم و به‌صورت مستمر و فعال موضوع فرهنگ و علم را طراحي و برنامه‌ريزي كند، از اهميت راهبردى اين نهاد حكايت دارد. تدبيرى كه موجب شده حجم زيادي از كاركردها در حوزه علم و فرهنگ و آنچه كه مبناي عمل در حوزه علم، آموزش، تحقيق و پژوهش قرار مي‌گيرد، براساس مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد. اين موضوع ـ كه هم آمار و ارقام مؤيد آن است و هم مورد تأييد فعالان و كارشناسان حوزه‌هاي گوناگون است ـ نشان مي‌دهد كه اين تدبير و انديشه از ابتدا با رهبران انقلاب بوده است و به‌دليل اهميتي كه بخش علم، تحقيق و فرهنگ داشته اين نهاد در جايگاه تصميم‌سازي و تصميم‌گيري كشور پيش‌بينى شده است.
جايگاه، نقش و مأموريت‌هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در طراحي و هدايت علم و هنر و فرهنگ كشور، رسالتي است كه بر عهده ديگر نهادها و قواي كشور گذاشته نشده است.
مقام معظم رهبرى در مورد جايگاه شوراى عالى مي‌فرمايند:
«يك جايي لازم است كه ما به فعاليت‌هاي فرهنگي متنوع و گوناگون و بسيار پراكنده و گسترده يك سمت و سو و جهت واحد بدهيم. مركز اين همين جا است. آن مركزي كه شما به دنبال آن مي‌گرديد همين است. ما جاي ديگري نداريم. نمي‌توانيم هم جاي ديگري درست كنيم.»
وظيفه شوراي عالي انقلاب فرهنگي فقط سياستگذاري نيست، بخش زيادى از كار شوراي عالى انقلاب فرهنگي سياستگذاري است؛ ولي بخشى ديگر طراحي شيوه‌هاي اجرايي يك تصميم در حوزه استراتژيك است.
همچنين معظم‌له در سال 1386 مي‌فرمايند:
«ضروري است سازوكارهاي لازم به‌منظور هماهنگي و مديريت كلان دستگاه‌هاي فرهنگي از سوي شورا در اسرع وقت تدوين گردد.»
مقام معظم رهبري در ديدار مورخ 23/3/90 با اعضاي شوراي عالي، ضمن اشاره به اهميت بالاي مقوله‌ى فرهنگ، مسئوليت شوراي عالي را عظيم خواندند و تأكيد كردند: « مهم در عرصه‌ى تهاجم پيچيده و فراگير فرهنگ جبهه استكبار بر ضد نظام اسلامي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي همچون يك قرارگاه اصلي، وظيفه سياستگذاري راهبردي و هدايت دستگاه‌ها و مراكز تأثيرگذار فرهنگي و بخش‌هاي اجرايي را بر عهده دارد.»