جلیلی در اجتماع بسیج اساتید: هر تحریم آمریکا یک رفتار جنگی است و باید هزینه آن را بپردازد/ ملت دنبال تعامل سازنده است نه بازنده

نماینده رهبرانقلاب اسلامی(مدظله العالی) در شورایعالی امنیت ملی گفت: البته در کنار مقاومت مردم ایران، دشمن نیز فهمیده است که اگر در باور ملت و تحلیل های صحیح او اخلال ایجاد کند، دیگر به جنگ نظامی نیاز ندارد.

نماینده رهبرانقلاب اسلامی(مدظله العالی) در شورایعالی امنیت ملی عصر روز گذشته در نشستی با حضور اساتید بسیجی دانشگاه های تهران که در محل دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شد، افزود: بیش از سی سال از پایان دفاع مقدس میگذرد و امروز دشمنان ما عنوان میکنند دیگر به دنبال جنگ نظامی با ایران نیستند. علت آنست که ملت ایران با یک تحلیل و فهم صحیح در هشت سال دفاع مقدس مقاومتی از خود بروز داد که به دشمنان فهماند، گزینه نظامی راه‌حلی برای آنها نخواهد بود و سی سال است که جرئت حمله را از آنان گرفته است.

جلیلی اظهارکرد: مقاومتی که ملت در زمان خودش و به شکل صحیح از خود بروز داد، کشور را از تعرض نظامی در امان نگاه داشت و آن را بیمه کرد. این الگو و هوشمندی باید در جنگ اقتصادی نیز تکرار شود.

وی ابراز کرد: البته در کنار مقاومت مردم ایران، دشمن نیز فهمیده است که اگر در باور ملت و تحلیل های صحیح او اخلال ایجاد کند، دیگر به جنگ نظامی نیاز ندارد.

دکتر جلیلی در ادامه سخنانش با اشاره به اظهارات اخیر مقامات آمریکا تصریح کرد: در یکی دو هفته اخیر آمریکایی ها مکرر عنوان میکنند که ما خواهان جنگ با ایران نیستیم؛ دشمنی که صراحتا میگوید راهبرد او فشار حداکثری است و تحریم های بی‌سابقه را اعمال میکند و همچنین ملت ایران را تروریست مینامد، آیا این رفتارها غیر از جنگ با یک ملت است؟! هر تحریم آمریکا یک رفتار جنگی است که باید هزینه آن را بپردازد.

وی در ادامه سخنانش تشریح کرد: آمریکایی ها در راهبرد فشار حداکثری، زمانیکه به نقطه حداکثری این فشار ها برسند به دنبال امتیازگیری هستند و برای نقد کردن این فشار ها در این نقطه سخن از مذاکره و گفتگو میزنند. آمریکا هرچه را میتواند علیه ملت ما انجام دهد با راهبرد فشار حداکثری به کار میگیرد و آنچه را که از سر عجز نمی تواند انجام دهد وسیله ای برای جلوگیری از پاسخ مشروع ایران به رفتارهای خصمانه خود قرار میدهد اما این رفتار ها از جانب ملت ایران بدون پاسخ نخواهد ماند.

نماینده رهبرانقلاب اسلامی در شورایعالی امنیت ملی در پایان خاطرنشان کرد : ملت ایران به دنبال تعامل سازنده است، نه بازنده. ملت نمیپذیرد که دشمن هرآنچه در توان دارد علیه او به کارگیرد و پاسخ متناسبی دریافت نکند.مردم ایران در چهل سال گذشته نشان داده‌اند از حقوق، منافع، آرمانها و ارزش های خود بدون آمریکا و حتی در مبارزه با آمریکا به خوبی دفاع خواهند کرد.