رمضان در کلام رسول الله صلی الله علیه و آله

ای مردم ماه رمضان که ماه با برکت و رحمت و آمرزش خدا است به شما روی آورده است ماهیست که نزد پروردگار بهترین ماهها و روزهایش بهترین روزها شبهایش بهترین شبها و ساعاتش بهترین ساعات است .

اَیهَا النّاسُ قَد اَقبَلَ اِلَیکُم شَهرُ اللهِ بِالبَرََکَةِ وَ الرَّحمَةِ وَ المَغفِرَةِ شَهرٌ هَوَعِندَاللهِ اَفضَلُ الشُّهُورِ وَ اَیامُهُ اَفضَلُ الاَیامِ وَ لَیالِیهِ اَفضَلُ اللَیالِی وَ ساعاتُهُ اَفضَلُ الساعاتِ هُوَ شَهرٌ دُعیتُم فِیه اِلی ضِیافَةِ اللهِ وَ جَعَلتُم مِن اَهلِ کِرامَتِه اَنفاسُکُم فیهِ تَسبیحٌ وَ نَومُکُم فِیه عِبادَةٌ وَ اَعمالُکُم فِیه مَقبَولَةٌ وَ دُعائُکُم فِیه مُستَجابٌ فَاسئََلُوا رَبّکُم بَنِیاتٍ صادِقَةٍ وَ قُلُوبٍ طاهِرَةٍ أَن یوّفِقَکُم فِیه لِصِیامِهِ وَ تِلاوَةِ کِتابِهِ فَاِنَّ الشَّقی مَن حَرُمَ عَن غُفرانِ اللهِ فِی هذا الشَهرِ الشَّریفِ.

رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:

ای مردم ماه رمضان که ماه با برکت و رحمت و آمرزش خدا است به شما روی آورده است ماهیست که نزد پروردگار بهترین ماهها و روزهایش بهترین روزها شبهایش بهترین شبها و ساعاتش بهترین ساعات است ماهی است که شما را پروردگار در آن به میهمانی خویش خوانده است شما را از اهل کرامت خود قرار داده نفس کشیدن شما در این ماه ثواب تسبیح دارد و در مقابل خواب شما ثواب عبادت در دفتر اعمالتان ثبت خواهد شد و عبادت و اعمال شما در این ماه مقبول درگاه حضرت حق است و دعاهای شما مستجاب خواهد بود، پس با نیتهای درست و دلهای پاک از پروردگار خود با کمال تضرع بخواهید که شما را توفیق دهد برای روزه گرفتن در این ماه و تلاوت قرآن مجید زیرا شقی و بدبخت آنکس است که ماه رمضان بر او بگذرد و کاری نکند که گناهان گذشته اش آمرزیده شود.

وَ اذکُرُوا بِجُوعِکُم وَ عَطَشِکُم جُوعَ یومِ القِیامةِ وَ عَطَشِهِ وَ تَصَدَّقُوا عَلی فُقَرائِکُم وَ مَساکینِکم وَ وَقِرّوُا کِبارَکُم وَ ارحَمُوا صِغارَکُم وَ صِلُوا اَرحامَکُم وَ احفَظُوا اَلسِنَتَکُم وَ غَضُّوا عَمّا لایحِلُّ النَّظَرُ اِلَیهِ اَبصارَکُم وَ عَمّا لا یحِلُّ الاِستِماعُ اِلَیهِ اَسماعَکُم وَ تَحَنَّنُوا عَلی أیتامِ النّاسِ یتَحَنَّنُ عَلی أیتمِکُم وَ تُوبُوا اِلَی اللهِ مِن ذُنُوبِکُم وَ ارَفَعُوا اِلَیهِ اَیدِیکُم بِالدُّعاءِ وَ فی اَوقاتِ صَلواتِکُم فَاِنَّها اَفضَلُ السّاعاتِ ینظُرُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ فیها بِالرَّحمَةِ اِلی عِبادِهِ یجیبُهُم اِذا ناجُوُه وَ یلَبّیهِم اِذا نادُوهُ وَ یستَجیبُ لَهُم اِذا دَعَوهُ.

رسول خدا(ص) فرمود:

چون در روزهای این ماه به واسطه روزه گرسنه و تشنه شدید ، یادی از تشنگی و گرسنگی قیامت کنید و در این ماه بر فقراء و مساکین بواسطه دستگیری گوناگون و کمکهای مختلف تصدق کنید به بزرگتران احترام نهاده و کوچکتران را مورد ترحم و شفقت قرا دهید و از خویشاوندان خویش دلجوئی نموده زبان خود را از سخنان ناروا از قبیل دروغ ، تهمت ، افتراء و غیبت محافظت کنید چشمان خود را از آنچه بر آن حرام یا نگریستن به آن ممنوع است نگاهداری کنید گوشهای خود را از شنیدن سخنان زشت و ناروا، و هرچه شرعاً استماع آن حرام است نگاهدارید بر یتیمان ترحم کنید تا پس از شما بر یتیمان شما نیز ترحم کنند، از گناهان خویش دست توبه و انابه به سوی خدای بردارید، و در اوقات نمازهای خود دعا کنید، و از پروردگار نیازمندی های مشروع خویش را درخواست کنید ، زیرا اوقات نماز شما بهترین لحظات و ساعات شماست که خدای عزوجل بر بندگان خود نظر رحمت دارد و چون مردمی با وی سرگرم مناجات و راز و نیاز شوند دعای آنها را اجابت فرماید